SORU SOR

BLG DANIMA HATTI: 0(224) 451 6551

Aile Danışmanlığının Ortaya Çıkması ve Gelişim Süreci

Aile Danışmanlığının Ortaya Çıkması ve Gelişim Süreci
Son Gncelleme: 03.10.2012 , Okunma: 8378
Aile danışmanlığı hareketinin tarihsel sürecinden önce aile danışmanlığına neden gerek duyulduğuna bakmak gerekmektedir. Kültürel farklılıklar olmasına rağmen tarihsel sürece baktığımızda birçok toplumda aile içindeki problemler genellikle aile büyüklerine, ailede deneyimine güvenilen kişilere danışılır ve probleme sahip olan kişilerin bu önerilere uyması beklenirdi. Problemleri görmezden gelmekte kullanılan yöntemlerdendi. Aile danışmanlığının önem kazanmaya başlaması özellikle çekirdek ailenin ortaya çıkmaya başlaması ve modern çağda artan evlilik problemleriyle eş zamanlıdır.

Aile dinamikleri hakkında dikkati çeken ilk kişilerden birisi Sigmund Freud’dur. Bu konuyu ilk kez ayrıntılı olarak inceleyen ise Alfred Adler olmuştur. Aile bireylerinin birinde görülen bir bozukluğun, kişi yalnız yaşamış olsaydı beklide ortaya çıkmayabileceğini düşünen Adler, dikkati kişiler arası etkileşim üzerine yoğunlaştırmıştır (Kuzgun, 1991)

1940 yılından önce Amerika Birleşik Devletlerinde aile danışmanlığı hizmeti henüz yoktu. Üç sosyal fenomen aile danışmanlığının oluşumunu hızlandırmıştır. Bunlardan birisi, profesyonel olarak çiftlerle çalışan derneklerin kurulmasıdır       ( 1942’de The American Association for Marriage Counselor-AAMC kurulmuştur). Bir diğeri şizofreni üyesi olan ailelerle yapılan çalışmalardır. Bunun ilk temsilcilerinden birisi Theodore Lidz’dir. Lidz elli aile üzeri yaptığı araştırmasında, şizofreninin dağılmış ailelerde ve/veya ciddi bir şekilde hasar görmüş aile iletişimi sonucu olduğunu bulmuştur (Gladding, 1998). Aile danışmanlığının gelişmesinin üçüncü etmeni de, 2. Dünya Savaşı’dır. Savaş milyonarca Amerikalı aileyi sıkıntıya sokmuş ve aile ile ilgilenilmesi gereken nedenler ortaya çıkarmıştır.

1950-1959 yılları arasında aile danışmanlığı alanında etkili olan liderlerden bazıları Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Murray Bowen ve Carl  Whitaker’dir. 1950’li yıllarda aile ile ilgili araştırmaların odak noktası;  çocuğun psikopatolojik eylemlerinin ebeveynleri ile ilişkili olduğu, çocuktaki çeşitli psikiyatrik bozuklukların ve şizofreninin gelişmesinde ailesel etkenlerin rolü, psikiyatri kliniklerinde çocuk ve yetişkinlerin giderilmeyen problemleri, esas olarak ailedeki çatışma ile çocuktaki çatışmanın benzer olduğu, bireysel ve grup psikodanışmanlığı idi.

1960-1969 yılları arasında aile danışmanlığında çok hızlı bir gelişme görülürken birçok teori ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu on yılda özellikle Jay Haley,  Salvador Minuchin, Virgina Satir, Carl Whitaker, Murray Bowen ve  Nathan Ackerman’ın etkili olmuştur.
1970- 1979 yılları arasında iki büyük dernek The American Association for Marriage and Family Therapy (Amerika evlilik ve aile danışmanlığı derneği) ve American Family T herapy Association ( Amerika evlilik danışmanlığı derneği) kurulmuştur.

1980’li yıllarda özellikle bayanlar ( Monica McGoldrick, Rachel Hare- Mustin, Carol Attneave, Peggy Pab, Peggy Penn, Cloe Madenes, Fromma Walsh ve Betty Carter) aile danışmanlığında etkili olmuşlardır.
1990’larda bir çok yeni teori ortaya çıkmıştır. Evlilik ve aile danışmanlığının son 60 yıl içinde hız kazanmasında rol oynayan anahtar kavramlar şunlardır; Psikoanaliz, genel sistemler teorisi, şizofreni ile ilgili çalışmalar, evlilik danışması ve çocuk rehberliği, grup danışması ve aile yapısı değişiklikleri.

Dier Aile Danışmanlığı Makaleleri

Kullanm Koullar ve Yasal Uyar

© 2024 Tm Haklar Sakldr Bursa Aile Danma ve Aile Danmanl. Site: 3 nlem Tasarm